Thursday, November 29, 2012

минус 1 најдоброто ембендирано

 МИНУС 1 Најдоброто од твитер
Два дела минус1 и 2 на најстарите зачувани твитови,некои постари и од 1 година!
3/1
14/3
2
4/1
1
6/3
5/2
3/1

2/2
1
2/1
1
2
4/4
55/40
1/1

2/1
1
3/1
11/2
9/1
2/1
2
3/1
2/1