Saturday, February 2, 2013

Твитер прашалник @Lacialec

Твитер прашалник @Lacialec 1.Име (ник ово оно)?
ЛаЦиАлЕц, ЛаЛиЛек, аЈ маЛце оЗбилНо од 98 мА уШе кОа беШе иРц рАдИ мОиВе гИ зНаЕш таКа аКо нЕ гИ зНаЕш вИдИ фоТо

2.Висина и тежина?
90-60-90
3.Боја на коса (остај празно ако си ќелаф)
моРкоФ боЈа
4.Убав? (одговори со да или не)
дА !
5.Зошто си на твитер?
пА леПо е имА жЕнЦке маЈке мИ
6.Шо преставува вашиот аватар.
шМизЛ – дИзл
7.Дали сте во врска (и дали е карирана)?
Да , и не е каРиРаНа ,цРна е !

8.Вашето прво искуство?
У кУјНа до сАдОпЕрОт она миЕше саДоВи ја гИ бриШеФ со кРпа
 9.Каде би сакале да отидете на еден месец?
Ееее воАаа е праШаЊе ,на меСеЦ у РиМ на меДен меСеЦ у пАнАмА
10.Ако го затворат твитер...шо понатаму?
Hi5.com/lacialec ,
11.Ако реинкарнирате во зеленчук , кој би сакале да е?
гРаФ
12.Ако би се сретнале со историска личност, што би порачале?
- наПолЕоН  бИ го пРашаЛ заШо буДало еДна поЈде сс тЈ коЊ у тОј лаДно вРеМе да се БорИш заШтоооо ?


Прашања од @Skraci

1.Имате интересна животна приказна, целиот живот го посветивте на балетот и класичната музика за во еден момент сите тие вложувања и откажувања да ги фрлите во вода и да си поставите нова цел во животот, да станете министер. На што се должи таа неочекувана одлука?

- пА меНе тоДороФ , НиКолА тоДороФ ми е оМилЕн тоЈ беШе крИф за оВа неОчекуВан оСфрТ а И пЉуС на бАлЕт у Ѕифри зНаеШ коЛку е лаДно ?! J

 

2.Организатор сте на повеќе настани и собири, меѓу кои и #твитеркафана. Кои се вашите впечатоци и тој настан и што најмногу ќе ви остане во сеќавање?

кРаТко и јАсНо 2 раБоТи


И воА 3.Што ќе им порачате на сите што стоеја и ве набљудуваа, морално ве бодреа и подржуваа, додека ги бесевте шишињата на бандерата, на #твитерелка и никој не се понуди да ве одмени?

дА наУчаТ кОнеЦ да вРзуВаааааааТ !

 4.Познати сте по важите колекции на ретко видени видеа и уникатни фотографии, дали конечно ја опремивте куќата со сиот тој мебел кој што го барате?

сКорО да уШте ваКви сТолЧиња за нА теРаСа и гОтоВооооо

 5.Дали ви се допаднаа ќебапите?

Хахахаха тоа Е тоА да Да дА дАаааааа !!!

зА онИе шо не Го знАааат моМенТоТ еВее да виииТе а теК да поЧустВуете какООоо да ГлеаТее неКој да иГра со 200 кеБапи у аЈнЦер на ОрОоооо


Дополнителни прашања

1.Би ја скратил ли косата?

Ууууу нЕеееее !

2.Добро даае шо му направи на Боко на твитер кафана?

бОко у каФана сЕ оТворИ 3 прСта ама бОкО е соНцеее дУри и мОја БаРби гО поЗдравИ бОко сПикЕрот !

3.Кој е следен а?

сЛеден @darko156 , и шо мУ е воааа 156 да оБјасНи !

И за крај да сИ ги поЗддд сИте 
Сонциња и ПрасиЊа сте сите ве САКАМ сите шо би рекоЛ поиШе и од каЛиоПи да Не сЕ кАрате , краДете заШо ке ви МиДаТ чарапиТе и ке нАНите на таВан.